Menu

Målsætning & Visioner

Dronninglund fodboldklubs visioner og målsætninger:

Visioner:


I Dronninglund Fodbold skal vi have en stærk tro på og vilje til, fortsat at være med til at præge den sportslige og foreningsmæssige lokale fodboldudvikling. Det betyder, at vi hele tiden tager stilling til og udtænker nye ideer, der er tilpasset de ændrede vilkår, forhold og behov, som fremtiden byder for en aktiv, kvalitetsbevidst og moderne fodboldklub.

I Dronninglund Fodbold vil vi satse på sportslige og sociale kvaliteter der skal skabes/indlæres i gensidig respekt for hinanden. Vi skal værdsætte og respektere, at medlemmerne kan være forskellige og har forskellige behov, ligesom klubben altid er lydhør overfor gode og konstruktive ideer fra vores medlemmer eller andre.

I Dronninglund Fodbold vil vi i vores arbejde bygge på en høj grad af etik og moral, klare principper og rammer. Disse værdier og holdninger skal fremstå tydeligt for vores medlemmer, trænere, ledere, forældre med videre.

I Dronninglund Fodbold vil vi tilstræbe, at vi til enhver tid fremstår som een helhed(fællesskab), hvor klub- og fællesskabsfølelsen er et nøgleord i vores arbejde. Vi vil gennem en større grad af fællesskabsfølelse motivere foreningens medlemmer (spillere & forældre) til at stille sig til rådighed i forbindelse med det, at deltage i foreningens mange aktiviteter/opgaver/gøremål og lignende.

Målsætninger:
Socialt & Sportsligt (uprioriteret rækkefølge):

 • At skabe rammerne for at spillere, træner-ledere, forældre og andre finder, at Dronninglund Fodboldklub er et godt og trygt sted at spille fodbold og at opholde sig.

 • At arrangerer sociale tiltag for at styrke fællesskabet i hele klubben.

 • At der skabes nogle klubhuslignende forhold i vores/hallens cafeterie via klubbens frivillige drift af Idrætshallens Cafeterie.

 • At spillerne specielt i vores ungdomsafdeling mentalt, fysisk og socialt gennemgår en kontinuerlig og velafbalanceret udvikling, med udgangspunkt i en særskilt udarbejdet målsætnings-/holdningspjece.

 • At alle klubbens medlemmer udviser en korrekt og fair optræden overfor hinanden, modspillere, dommere og omgivelserne i det hele taget, for derigennem at repræsentere Dronninglund fodbold på den bedst tænkelige måde.

 • At der arbejdes for, at der til enhver tid er tilstrækkeligt med velkvalificerede, positive, inspirerende og veluddannede trænere og ledere til rådighed i klubben.

  At klubben tilbyder medlemmerne at deltage i planlagte turneringer, stævner og andre sportslige arrangementer.

 • At klubben skal være repræsenteret i de rækker (både senior og ungdom) som medlemmernes ønsker og evner rækker til.

 • At klubben også har et fodboldtilbud til spillere over 40 år – både på dame- og herresiden.

 • At der skabes en kontinuerlig og balanceret udvikling mellem ungdomsafdelingen og seniorafdelingen.

 • At klubben i alle henseender prioriterer pige/kvinde fodbolden og drenge/herre fodbolden ligeværdigt.

 • At sikre at alle uanset social status og økonomisk råderum har mulighed for at være medlem af klubben.

  At såvel rettigheder, fornøjelser og forpligtelser for både ungdoms-/seniorspillere, forældre, trænere og ledere er en del af det at være medlem af Dronninglund Fodboldklub, hvilket betyder at ethvert medlem er forpligtet til at bidrage til klubbens, og sit holds positive udvikling både på og udenfor banen
Luk