Menu

Klubbens historie

Dronninglund Fodbold's historie Udskriv side


DIF's Fodboldhistorie er nu endelig færdigbearbejdet af JBU's ansatte journalister
og ligger pt. på internettet på følgende adresse: www.jyskfodboldhistorie.dk/

Nedenstående tekst er det uredigeret indlæg, som blev fremsendt til JBU's journalister af DIF fodbold. 

JBU skrev i oktober måned 2003 rundt til alle de jyske fodboldklubber om, at man ville udgive de 900 jyske klubbers historie - med fokus på perioden fra 1950 og frem til i dag.

DIF Fodbolds bestyrelse synes at dette projekt kunne være en fin ide. Projektet ville til sidste resultere i en samlet bogudgivelse af de jyske fodboldklubbers historie -
samtidig vil der blive etableret en hjemmeside hvorfra alle historierne ligeledes kan ses. 

DIF Fodbold nedsatte derfor et mindre udvalg bestående af personer som gerne skulle dække hele perioden.
Udvalget kom til at bestå af følgende: Preben Buttler, Karl Oluf Pedersen, Friths Bisgaard, Svend Daugbjerg, Carl Christian Jensen, Orla Fjeldgaard og Flemming Kvist.

Udvalget havde sit indledende møde den 11. januar 2004, hvor man drøftede hvorledes arbejdet skulle angribes og hvorvidt udvalget selv skulle stå for den endelige redigering
eller om dette skulle overlades til de 2 journalister som JBU havde tilknyttet opgaven.

Udvalget gik derefter i gang med at skrive tekster, finde fotos mv.. Dette arbejde blev afsluttet med et møde den 14. februar 2004, hvor man samlede alle trådene og fik sorteret
og begrænset arbejdet lidt. JBU har som retningslinie kun givet adgang til en samlet tekst på max. 1500 ord. Det har derfor været utrolig svært for gruppen at begrænse sig,
da der hele tiden dukkede nye ting og nye profiler frem fra folks hukommelse, men vi kunne jo ikke have plads til alt, og vi ved at der burde skrives meget meget meget mere
om utrolig mange personer og ting fra DIF's historie, da der er og har været mange profiler i klubben som man burde nævne. 

Arbejdet er nu afsluttet her i slutningen af februar måned 2004, og udvalget har sendt deres uredigeret indlæg ned til JBU's journalister vedlagt fotos m.v.

Udvalget synes dog at alle skulle have glæde af at læse alt det der er fremsendt til JBU's journalister - det fylder over 3500 ord samt se nogle af de fotos der er medsendt,
hvorfor alt materialet nu er lagt på fodboldafdelingens hjemmeside.
Et medlem af udvalget havde ligeledes en filmoptagelse fra 1960'erne, men hvorvidt denne kommer med i det endelige projekt vides ikke,
men når den kommer frem vil vi forsøge at få den lagt på Fodboldafdelingens hjemmeside.

Det kan i øvrigt oplyses, at der i Dronninglund Hallens Cafeteria findes 2 årgangsbøger fra 1990 og 1991 samt en mappe med div. Opnoteringer/fotos fra tiden 1950-1970.
Alle er hjertelig velkommen til at henvende sig i Cafeteriet for at se disse ting/fotos.

DIF Fodbold vil herved gerne takke hele udvalget for det store arbejde der har været lavet - det var langt mere end vi havde turde håbe da bestyrelsen vedtog at det
kunne være sjovt at få skrevet lidt omkring klubbens historie. TAK til alle…

Nu venter vi alle spændt på det samlede resultat af journalisternes bearbejdning.

Klubbens oprindelse:
Dronninglund Fodboldklub er grundlagt den 15. maj 1935. De første år foregik fodbolden på diverse marker omkring Dronninglund by -
og i årene under og lige efter krigen blev klubbens hjemmekampe spillet på den daværende dyrskue- og markedsplads midt i Dronninglund by.
Her måtte fodboldspillerne dele pladsen med omrejsende cirkus og tivoli - og omklædningen foregik i realskolens gymnastiksal.
Ikke underligt, at foreningen længtes efter bedre forhold - så bestyrelsen med formanden bagermester Jørgensen i spidsen købte et stykke jord beliggende i skoven vest for byen.
Men de økonomiske midler var meget begrænsede, så skulle drømmen om en ny idrætsplads blive til virkelighed, måtte mange frivillige hænder tage fat.

  Bestyrelsen 1950

I 1950 var planerne nået så langt, at man med frivillig, ulønnet arbejdsindsats kunne påbegynde etablering af Dronninglund Stadion -
et stadion, der af mange siden hen helt berettiget blev omtalt som Vendsyssels smukkest beliggende.
Man købte en træbarak på Knivholt Flyveplads ved Frederikshavn, og barakken blev transporteret til Dronninglund. Her blev den opstillet igen på muret sokkel,
udvidet med overdækket terrasse og indrettet med omklædningsrum, bruserum, toiletter og materialerum.

Der blev anlagt opvisningsbane og træningsbane - og så var man klar til den store indvielse søndag den 22. juli 1951.
Mere end 3.000 mennesker mødte frem for at overvære de forskellige sportsaktiviteter - bl.a. en fodboldkamp mellem Chang's divisionshold og Dronninglund Mellemrækkehold
forstærket med landsholdsspillerne Knud Lundberg og Poul Pedersen fra AB. Og en lille kuriositet fra indvielsesdagen. Klubben havde hidtil spillet i sort- og hvidstribede trøjer,
men da man som gave fra Dronninglund Husmoderforening blev foræret et sæt blå- og hvidstribede trøjer, har klubbens spilledragt siden den tid været blå- og hvidstribet!
I 1960 fejrede foreningen sit 25 års jubilæum med forskellige jubilæumskampe for alle klubbens hold - og samme år fik man som den første klub i omegnen installeret et lysanlæg på træningsbanen.
Igen var der en stor indsats af frivillig arbejdskraft, og de forbedrede træningsmuligheder i de mørke måneder var uden tvivl stærkt medvirkende til den sportslige fremgang,
som klubben oplevede i de følgende år.

I forbindelse med at den nye idrætshal stod klar til brug i 1977 skulle fodboldafdelingen også flyttes ud til den nye hal,
men det blev lidt af en langsommelig affære i og med at spillerne ikke var så interesserede i at komme ud at spille på de nye baner på grund af at der ikke var megen læ,
så man fortsatte med at spille en del af kampene på det gamle stadion. Som tiden gik begyndte man at klæde om i hallen for derefter at gå op på det gamle stadion for at spille fodboldkampen
men efterhånden som bevoksningen omkring den nye opvisningsbane og træningsbaner blev større blev de fleste kampe spillet på det nye stadion.
Til sidst var det kun old-boys spillerne og udenlandske hold der kom på træningsophold der brugte den gamle bane. I dag bruges det gamle stadion faktisk ikke af fodboldafdelingen.

I mange år havde DIF`s fodboldafdeling haft sit hjemsted på det "Gamle Stadion" med det gamle, lille klubhus. I starten af 70`erne blæste der dog nye vinde.
Et stort projekt i Dronninglunds sydkant skulle blive til ny skole, ny idrætshal og et nyt fodboldanlæg. DIF ejede grunden, og kommunen skulle overtage arealet omkring det gamle stadion,
når DIF var ophørt med at bruge det. DIF skænkede grunden til opførelsen af den nye idrætshal. Et par baner blev klargjort først i 1972. Det blev dog meddelt DIF,
at man tidligst måtte bruge banerne i maj 1973, så de kunne være helt klar.
Nogle bestyrelsesmedlemmer forslog, at man søgte støtte fra tipstjenesten til et lysanlæg. Mange i klubben mente, at det nok ikke var besværet værd,
men enden på historien blev, at DIF fik 10.000 kr. af tipsmidlerne til et lysanlæg.
Det viste sig dog, at der var brug for mere plads. Slitagen blev for stor, da både DIF og skolen brugte det samme areal.
Der blev afholdt et møde med repræsentanter for skolen, idrætsforeningen og kommunen, og et udvalg af en håndfuld personer fik til opgave at sikre sig,
at ingen brugte arealet udenfor skolens og idrætsforeningens regi.

I 1977 var kampbanen klar og senere blev 2 yderligere 11- mands baner og 3 7-mands baner føjet til. I en del år blev de fleste ungdomskampe stadig spillet på det gamle stadion,
hvor klubhuset imidlertid var blevet revet ned. Først i starten af 90-erne blev alle kampe rykket ud på banerne ved idrætshallen.
Det gamle stadion bruges nu som træningsbane for blandt andet norske og svenske klubber på træningsophold, og på det omkringliggende areal er der minigolf bane,
legeplads og beachvolleybane, ligesom DIF`s tennisafdeling stadig har sine baner og sit klubhus der.

I 1985 kunne Dronninglund Idrætsforening så fejre 50 års jubilæum. Flere hundrede aktive medlemmer samt trænere og ledere gik i optog gennem byen med Agersted Garden i spidsen.
Optoget sluttede på stadion ved hallen. Senere på dagen afholdt man reception i klublokalet i hallen, og samme aften var der stor fest samme sted.
I forbindelse med jubilæet blev der udgivet et lille jubilæumsskrift.

 

Siden 1985 har DIF`s fodboldafdeling befundet sig godt på det store anlæg ved hallen og skolen. Der har dog fra tid til anden været forskellige projekter fremme vedrørende tribunebyggeri,
opførelse af eget klubhus og lignende. Ingen af disse større tiltag er dog gennemført. Derimod er der foretaget mindre fornyelser som opførelse af legeplads ved siden af kampbanen,
en indhegnet bane til de mindste, nyt lydanlæg og fjernelse af cindersløbebane omkring kampbanen, der tvang tilskuerne til at stå langt fra banen.
Der sker således en stadig udvikling af klubben og dens faciliteter. Fodboldafdelingens eventuelle medvirken til en tilbygning til hallen med flere omklædningsrum,
mødelokaler m.m. er for tiden til debat.

Markante ledere:
Foreningens formand i årene 1947-1952 bagermester P.J.Jørgensen var om nogen primus motor, da klubben i 1951 fik det nye stadion ved den nuværende naturpark vest for byen.
"Bageren" var en personlighed af de helt store - også rent fysisk - initiativrig og med en smittende udstråling trak han det store læs med hjælp af en masse frivillige ledere og spillere.
Han overværede langt de fleste af klubbens kampe - og når han fra sin stamplads ved midterlinien tordnede sit "Kom så drenge", så det kunne høres over hele stadion,
var ingen af hjemmeholdets spillere i tvivl om, at nu skulle der ydes en ekstra indsats!

Ellgaard Jørgensen blev i 1969 tildelt JBU's sølvnål for 15 års dygtig og uegennyttig ledergerning i klubbens ungdomsafdeling. Selv om Ellgaard aldrig selv havde været aktiv fodboldspiller,
forstod han i kraft af et utroligt engagement og stor idealisme at skabe interesse og sammenhold blandt de unge.
I 1959 hjembragte juniorholdet således det første jydske mesterskab til klubben, og ungdomsholdene var under Ellgaards ledelse næsten hvert år kredsvindere.

Aage Nielsen har - udover at være én af klubbens bedste spillere gennem tiderne - gjort en stor og fortjenstfuld indsats til gavn og glæde for klubben.
Han var som frivillig håndværker med til at opstille og indrette klubhuset på det nye stadion i 1951 - og har gennem mere end 30 år taget del i arbejdet med den årlige Dronninglund høstfestival,
hvis overskud foreningen nyder godt af.

Friths Bisgaard har i mange år - langt over 25 år været utrolig flittig med mange års bestyrelses- og udvalgsarbejde samt træner- og holdlederjobs.
De senere år kender mange 1.holdsspillere ham, som manden ved resultattavlen og personen der sørger for at alle komme igennem spillerudgangen og ud på banen.
Han blev i år 2002 tildelt JBU's sølvnål for hans mange års tro og uafbrudt arbejde for klubben.

Preben Buttler har siden år 1974 helliget hovedparten af sit liv til klubbens ungdomsafdeling som træner og holdleder. Herudover har han også været involveret i udvalgs- og bestyrelsesarbejde nogle år.
Han er manden som i de seneste 14 år har stået for at arrangere/tilrettelægge klubben udlandsture for ungdomshold. Han blev ligeledes i år 2002 tildelt JBU's sølvnål for mange års klubarbejde.

Karl Oluf Pedersen er en af de helt store profiler i klubben. Som ung seniorspiller flyttede han til Dronninglund og spillede her en årrække.
Da hans ældste søn, der nu er ansat som hans assistent som halinspektør i Dronninglund hallen, var lilleput, startede Karl Oluf som træner for holdet.
Det blev til nogle år som træner, medlem af ungdomsudvalget, bestyrelsesformand i 4 år, dameseniortræner m.m. Derudover har Karl Oluf været klubbens kampfordeler i ca. 20 år,
og han har været stadioninspektør i næsten ligeså mange år. I 30 år har Karl Oluf været en sikker del af klubbens fundament, hvorfor han også i 2002 blev indstillet til og modtog JBU`s sølvnål

Markante trænere:
Asbjørn Nielsen var træner i klubben i flere perioder - og førte førsteholdet direkte fra serie III til serie I i årene 1962-1964.
Det var første gang i klubbens historie, at man var så højt rangeret under JBU, og Asbjørn havde i kraft af både dygtighed som træner og fine menneskelige egenskaber stor andel i den fremgang,
som klubben havde i disse år.

Markante spillere:
Aage Nielsen var én af de helt store spillere i 50'erne, da klubben spillede i Mellemrækken. Aage blev bl.a. udtaget til udvalgt Vendsyssel-hold - et hold,
som ellers var domineret af spillere fra Frederikshavn og Hjørring, som var Vendsyssels 2 store klubber i de år.

Mogens Jørgensen var søn af foreningen dynamiske formand bagermester Jørgensen - og efter nogle år på Dronninglunds førstehold flyttede Mogens til Frederikshavn.
Her spillede han i en årrække, og var en meget populær centrehalf og anfører på holdet, der med Harald Nielsen som den store stjerne førte Frederikshavn til tops i dansk fodbold.

Kurt Mellerkær Larsen - anfører på serie III-holdet, som blev jydsk mester i 1962. Blev "opdaget" af Jack Johnson, da B 19313 spillede opvisningskampe i landsdelen mod udvalgte lokale hold.
Kurt drog til Odense og var fast mand på holdet, da B 1913 spillede med i Europa-cuppen i holdets storhedstid i begyndelsen af 60'erne.

Flemming Pedersen var suveræn topscorer hvert år. Da holdet i 1963 vandt serie II og for første gang spillede sig op i serie I, satte Flemming en imponerende klubrekord, som formentlig aldrig bliver slået.
68 mål i 22 kampe blev det til, og et gennemsnit på mere end 3 mål pr. kamp blev selvfølgelig bemærket også uden for Dronninglund. Året efter måtte klubben vinke farvel til sin topscorer,
og i sin første sæson for Frederikshavn sluttede Flemming som topscorer i 2. division.

Carl Chr. Jensen - én af profilerne på klubbens guldalderhold i 60'erne - teknisk velfunderet var han styrmanden bag holdets elegante angrebsspil i de år, hvor oprykning fulgte på oprykning.
At æblet ikke falder langt fra stammen er hans søn Henrik Vestmark Jensen et godt eksempel på. For også han har i en årrække været mellem klubbens mest betydende spillere -
og at talentet rakte til mere end seriefodbold, viste Henrik ved i 5 år (1985-1989) at være en af de bærende kræfter på Nørresundbys hold, da de spillede i 3. division,
hvilket på daværende tidspunkt var den tredje bedste række i Danmarksturneringen. Og nu er Henriks søn Lars Vestmark Jensen klar til at løfte arven som 3. generation på Dronninglunds førstehold.

Lars Vestmark Jensen blev født i 1985. Han kom med sin far, Henrik Vestmark Jensen, som på det tidspunkt var førsteholdsspiller,
med ud på stadion for at påbegynde sin karriere som sandkassespiller. Lars ville dog ikke på banen, men året efter fik han lyst til at spille fodbold.
Lars har alle årene været en af de dominerende på sit hold, og i foråret 2003 fik han debut og hele 8 kampe på førsteholdet i Serie 2 som 2. års ynglingespiller.
Han siger selv, at det største han har oplevet var, da han var med på Serie 2, da holdet rykkede op i Serie 1 i oktober 2003.

Henrik Aaen var en utrolig angriber og profil i klubben i 1980'erne, hvor han gang på gang viste sin farlighed som målsluger.
Hans evner gjorde, at han tidligt i ungdomsårene blev rykket op på klubbens førstehold, og andre klubber viste hurtigt deres interesse for ham.
Han har blandt andet spiller 3.division i Nørresundby, Ålborg Freja og kom derefter på proff-kontrakt i B93 som på dette tidspunkt spillede i 2.division.
Han sluttede sin fodboldkarriere i Ålborg Chang i en alder af blot 25 år på grund af en alvorlig skade.
I forbindelse med hans skifte til kontraktspiller i B93 modtog klubben en transfersum på 15.000 kr. - i øvrigt klubbens eneste transfersum indtil dags dato.

Peter Børsting blev født i Columbia i 1978. Han blev adopteret og flyttede med sin lillebror sammen med deres nye forældre til Dronninglund da Peter var 3 år.
Inden længe så man Peter på træningsbanerne, og som sandkassespiller blev han suveræn topscorer. Allerede som 2. års lilleputspiller fik han et tilbud fra Aalborg Chang om at komme til prøvetræning der.
Peter takkede ja og spillede en årrække i Chang, hvorfra han også blev udtaget til diverse regionshold.
I 1993 kom Peter på U 15 landsholdet efter at have spillet finale i Ekstra Bladets skolefodboldturnering for Dronninglund Skole året før.
Her blev han kåret som banens bedste spiller af daværende landstræner Ricard Møller Nielsen. Der blev skrevet en bog om Peter.
Den har titlen "Nåleøjet - en fodbolddrøm og er skrevet af Peter Vestergaard og Henrik Bjerregrav. Peter prøvede siden at træne forskellige steder i Europa som fodboldlærling under Frank Arnesens bevågenhed.
I dag bor Peter på Sjælland.

 

 Peter Børsting

Jimmy Müller kom til vores klub fra Glostrup som 10 årig. Han startede straks med at spille både fodbold og håndbold, og alle blev straks klar over, at det var en meget dygtig dreng,
der var blevet medlem af DIF. Som fodboldspiller udviklede Jimmy sig særdeles fremragende. Han kom på førsteholdet som ynglingespillere og var i et par år blandt de allerbedste der.
Desværre er Jimmy på grund af uddannelse flyttet tilbage til Glostrup, hvor han nu er sikker førsteholdsspiller.

I 1951 blev det nye stadion indviet. Der skulle bruges mange penge og frivillig arbejdskraft for at gøre det nye stadion og klubhus klar til indvielse
og i den forbindelse blev der blev lavet en husstandsindsamling blandt borgerne i Dronninglund og det gav et flot beløb på 10.000 Kr.

I halvfjerdserne og firserne blev der afviklet idrætsuge på stadion, men på det sidste var der efterhånden for meget arbejde med afviklingen i forhold til afkastet.
I samme periode blev der blev der hvert år afviklet gadekampe en weekend i sommerferien med efterfølgende spisning i telt og det var en tilbagevendende stor dag for alle deltagere i mange år.
Om vinteren blev der afviklet et fodboldstævne i hallen, det var firmaer og kontorer/forretninger der kunne tilmelde hold i to puljer.
En show pulje hvor alle spillerne var klædt ud og en prof pulje hvor det drejede sig om at spille fodbold og det kom der altid en god og festlig dag ud af.

I forbindelse med at byens Borgerforening afvikler Sct.Hans fest stiller fodboldafdelingen hvert år medhjælpere til rådighed til bemanding af en af boderne hvor der sælges is, pølser, vand/øl m.m.

I 1984 blev der oprettet en støttefond til Dronninglund Idrætsforening, hvis formål var at give støtte til rejse m.m. til foreningens medlemmer.
Alle husstande og firmaer/forretninger i byen blev da besøgt og der blev indsamlet ca. 300.000 kr. Pengene skulle låses i fem år og derefter var og er det renterne af hovedstolen
der siden har gjort det muligt at give tilskud til forskellige rejsearrangementer.
Støttefonden kører stadig, og fodboldafdelingen har gennem tiderne nyt meget gavn af dens midler.

Siden 1993 har DIF fodbold afviklet julefrokost i idrætshallen, og det har gennem årene været afviklet udelukkende med frivillig arbejdskraft og det har fungeret helt perfekt.
Det første år var der ca. 350 deltagere men allerede efter 3 år, er der hvert år solgt 750 billetter og det er max. Det giver hvert år et flot overskud til fodboldafdelingen.

Fodboldafdelingen er efterhånden også eksperter i afvikling af forskellige arrangementer i hallen, det være sig både Sparekassens jubilæumsfest/garantfest,
Brugsens jubilæum og harmonikatræf for at nævne nogle af arrangementerne. Der er ca. 750 deltagere ved hvert arrangement, så også disse aktiviteter giver pæne tal på kontoen.

Fodboldafdelingen lejede den 1. juni 1995 Dr. lund Hallens Cafeteria, og det har siden kørt med frivillig arbejdskraft blandt forældre, spillere og bestyrelse.

Klubbens samspil med lokalsamfundet er alsidigt. Blandt andet kan det nævnes, at klubben de seneste 25 år har hjulpet handelsstandsforeningen med at sprede juleglæde i gader og butikker,
hvor en del ungdomsspillere sammen med en holdleder har delt slik ud iført nissedragter.
Byens borgerforening har indstiftet en vandrepokal til årets ungdomsspiller for både pige og drenge afdelingen, som overrækkes ved ungdomsafslutningen sammen med diverse gaver,

og mange af klubbens ledere har modtaget årets glas fra borgerforeningen gennem årene.

November 1959: Junior-holdet jydsk mester med finalesejr over AGF på Hobro stadion.

 Juniorholdet

Juli 1962: Stor succes i landspokalturneringen, hvor man nåede helt frem til runderne under DBU, inden man tabte til 3. divisionsholdet fra Nyborg.
December 1962: Serie III-holdet gik ubesejret gennem hele turneringen og sluttede som jydsk mester med finalesejr over Esbjerg på Viborg stadion.

 

 

Oktober 1963: Oprykning til serie I sikret ved at slå Hørby i omkamp om førstepladsen i serie II - i overværelse af 1.200 tilskuere på Flauenskjold stadion.

Klubben fik sit allerførste jyske mesterskab tilbage i 1959 ved at Dronninglund's Herre Junior B-hold slog AFG(fra Århus) 1-0 efter omkamp.
Holdet blev i øvrigt trænet af en af klubbens mange markante personer gennem årene - Ellgaard Jørgensen.

 

Klubben fik også i 1962 et jysk mesterskab, da klubbens herre serie 3-hold nåede helt til tops i den jyske turnering.

DIF kunne for første gange fejre oprykning til serie 1 hos herrerne i 1963, hvor man i overværelse af 1.200 tilskuere på Flauenskjold Stadion besejrede Hørby 5-1.
Nogle år efter måtte man retur i rækkerne, for igen i år 1970 at vende retur til serie 1.

Hele klubben husker specielt sæsonen år 1995 som var et rigtigt godt år for DIF Fodbold rent sportsligt, idet alle klubbens herre seniorhold (3 stk.) denne sæson kunne fejre oprykninger,
og 1.holdet kunne vende retur til serie 1 efter 25 års fravær. Den efterfølgende sæson var klubben utrolig tæt på en oprykning til Jyllandsserien, men måtte snublede til sidst.

Herefter har klubbens førstehold hos herrer altid været repræsenteret i henholdsvis serie 1 og serie 2.

I år 2001 kom DIF igen på alles læber i det nordjyske, da 1.holdet i Herre serie 2 havde kvalificeret sig til 2.runde af Dong Cup'en og man snakkede allerede om finalen i Idrætsparken.
Holdet skulle møde selveste FC Nordjylland (2. divisions hold) på Dr.lund Stadion, hvilket fik både TV Nord samt en journalist fra Tips bladet på Dr.lund stadion.
Klubben fik hele 2 siders omtale med foto's i Tips bladet (uge 32 i år 2001) samt større reportage/sammendrag af fodboldkampen i fjernsynet - også selvom vi tabte kampen 2-7.

Damefodbolden kom på programmet i DIF i 1969 på initiativ af Birgit Olesen og med Jesper Ahrentholt som den første dametræner.
Da damefodbolden på dette tidspunkt ikke var særlig udbredt - der var faktisk kun AAB og DIF i det Nordjyske - var man i de første år ikke med i nogen fodboldturnering,
men brugte tiden på at opøve sine kvalifikationer og finde modstandere.
I 1972 var dameholdet i finalen om det jyske mesterskab men tabte finalekampen med 1-4 til et sønderjysk hold.
Damefodbolden har siden dengang altid være en vigtig del af hele klubben - det både blandt ungdomsholdene og seniorholdene.

 

For ca. 25 år siden blev klubben bedt om at være værter for et amerikansk basketballhold, der skulle bruge en overnatning på deres vej fra Stokholm til Frankfurt.
Det tog kun få minutter at få spillerne afsat, og den store succes er igennem årene blevet fulgt op af mange lignende arrangementer.
For eksempel har mange amerikanske og engelske klubber været indlogeret blandt klubbens spillere og familier under Dana Cup i Frederikshavn og i Hjørring.
DIF har også været på genvisit blandt andet hos vores venskabsklub i England, Stoke-on-Trent. Rejselysten har været stor.
For 30 år siden tog DIF en gang om året på besøg i Sävehof ved Gøteborg. Senere blev det Invita Cup, hvor vi boede som Ikast Boldklubs gæster i Ikast hallen.
De seneste 15 år har vi arrangeret ture til Italien og Spanien i efterårsferien for juniorer og ynglinge.
Området omkring Barcelona er det foretrukne, og vi har flere gange været heldige at være til kamp på Camp Nou, hvor vi har set FC Barcelona spille.

Dronninglund Fodboldklub har gennem årene haft følgende formænd:

1. Karl Thomsen Fra 1935 til 1935
2. Alexander Hansen Fra 1935 til 1937
3. Karl Thomsen Fra 1937 til 1938
4. Johannes Jensen Fra 1938 til 1940
5. Henning Christensen Fra 1940 til 1941
6. Harald Gregersen Fra 1941 til 1942
7. Johannes Jensen Fra 1942 til 1943
8. Henning Christensen Fra 1943 til 1945
9. Johannes Jensen Fra 1945 til 1947
10. Bagermester Jørgensen Fra 1947 til 1952
11. Niels Nielsen Fra 1952 til 1953
12. Frederik Mortensen Fra 1953 til 1957
13. Johannes Munkebæk Fra 1957 til 1958
14. Jens Carner Fra 1958 til 1963
15. Poul Jensen i 1963
16. Per Kolind Fra 1963 til 1964
17. Svend Pedersen Fra 1964 til 1968
18. Niels Jensen i 1968
19. Uffe Sørensen Fra 1969 til 1970
20. Poul Erik Andreasen i 1971
21. Juhl Pedersen i 1972
22. Leo Poulsen i 1973
23. Gunner Nielsen i 1974
24. Svend Sinding Fra 1975 til 1976
25. Thorkild Christensen Fra 1977 til 1978
26. Svend Sinding i 1979
27. Jens O. Klitgård i 1980
28. Bjarne Svendsen Fra 1981 til 1984
29. Frits Bisgård Fra 1985 til 1986
30. Thorkild Bach Fra 1987 til 1988
31. Karl Oluf Pedersen Fra 1989 til 1997
32. Poul Jørgen Jensen Fra 1998 til 2003
33. Flemming Kvist Fra 2003 til

Luk