Menu

Klubbens politik

Dronninglund Fodbold

tager stærkt afstand fra følgende:

Alle former for racisme, mobning, diskrimination, vold og korruption. 

At seksuelle overgreb mod børn ikke alene er ulovligt men også uden undtagelse helt uacceptabelt i Dronninglund Fodbold, og medfører øjeblikke bortvisning og indberetning til relevante myndigheder. Klubben indhenter derfor også ”børneattester” på alle trænere/ledere som er i direkte kontakt med børn under 15 år.

At brug af doping og indtagelse af ulovlige rusmidler – under enhver form – er uforeneligt med Dronninglund Fodbold og medfører øjeblikkelig bortvisning og indberetning til relevante myndigheder.


Luk