Menu

Udeblivelser, afbud, hvad koster det klubben?

Vejledende bødetakster

Protest- og ankegebyr

 

Protestgebyrer kr. 1.000,00
Ankegebyrer kr. 1.000,00
   

Øvrige bødetakster

 

Udeblivelse uden afbud  
Generelt  kr. 1.000.00
Finaler/finalestævner kr. 2.000,00
Udeblivelse med afbud 

 
Turneringskampe - centralt  kr.    450,00
Turneringskampe - regionalt                            kr.    225,00
DBU Jyllands Pokalturnering  kr.    500,00
Puljevinderkampe  kr.    500,00 
Afsluttende kampe/stævner - regionalt                                kr.    500,00
Finaler/finalestævner                           kr. 1.000,00 
Udtrækning - centralt                              kr.    800,00 
Udtrækning - regionalt                           kr.    400,00 
Udtrækning - ombrydningsrække efter gennemført efterårsturnering - meddeles inden 1/11 kr.       0,00 
Ulovlig spiller   kr. 1.000,00 
Ulovlig spiller, hvor klubben selv indberetter                                     kr.    500,00
Bortvisning af træner  kr.    500,00 
Forkert udfyldt kampkort                             kr. 1.000,00 
Ikke indsende kampkort på forlangende                                      kr. 1.000,00   
Eftertilmelding
Ved eftertilmelding opkræves almindeligt holdkontingent + kr. 100,00
 
   
Kampændringsgebyr  
Flytning af kamp med autoriseret dommer - 0-3 dage kr.   200,00
Flytning af kamp med autoriseret dommer - 4-8 dage kr.   100,00

Hold der er ansvarlig for afbrydelse af kamp

kr. 2.000,00
Øvrige forseelser (min.)                           kr.    500,00 
Annulleret kamp                            kr.    500,00 
For sen indsendelse af tidspunkter til turneringsplanen kr.    500,00 
Undlade at indsende tidspunkter til turneringsplanen kr. 1.000,00 
Udeblive med højererangerende hold  kr.    500,00 
   
Indefodbold - vejledende takster  
Bøder:  
Udeblivelse uden afbud kr. 1.000,00
Udeblivelse ved afbud senest to dage før stævnedagen kr.    500,00
Udeblivelse som stævneleder/arrangør kr. 1.000,00
Udtrækning af hold    kr.    500,00
Afbud til regionsfinalestævne senest tirsdagen før kr.    500,00
Afbud til regionsfinalestævne senere end tirsdagen før kr. 1.000,00
Udeblivelse fra regionsfinalestævne kr. 2.000,00
Afbud senest tirsdagen før JM-stævne kr.    500,00
Afbud senere end tirsdagen før JM-stævne kr. 1.000,00
Udeblivelse fra JM-stævne kr. 2.000,00
Protestgebyr  kr.    500,00
Ulovlig spiller kr. 1.000,00
Ulovlig spiller - hvor klubben selv har indberettet            kr.    500,00
Forkert udfyldt kampkort   kr. 1.000,00
Hold der er ansvarlig for afbrydelse af kamp (min.)   kr. 2.000,00
Bortvisning af træner/leder kr.    500,00